ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Klimatyzacja

Klimatyzacja

Tematyka: Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego gazami, pyłem i bakteryjne. Komfort cieplny pomieszczeń. Czynniki zewnętrzne oddziaływujące na stan pomieszczeń: temperatura, wilgotność, wiatr, promieniowanie słoneczne. Bilansowanie cieplne i wilgotnościowe pomieszczeń. Budowa i działanie urządzeń klimatyzacyjnych. Automatyka, regulacja i sterowanie klimatyzacją. Zasady projektowania, przepisy budowlane.