ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2022 lato

Seminaria ITC 2022 lato

 Data Osoba Temat Zakład/Instytucja
29 marca mgr inż. Michał Wierzbicki Badania stabilności materiałów elektrod powietrznych w ogniwach SOE w warunkach wysokiego stężenia pary wodnej ZMiUE
5 kwietnia dr inż. Mariusz Owczarek Określanie dyfuzyjności cieplnej ścian budynku na podstawie badań laboratoryjnych WAT
26 kwietnia mgr  inż. Piotr Jóźwiak Wykorzystanie niskokalorycznego gazu syntezowego jako źródła ciepła w przemysłowym paleniskowym piecu wózkowym ZMiUE
24 maja

Anna Rogowska,

Tomasz Poczęsny,

Łukasz Sztern

Komercjalizacja 2022:
1. Patentowanie, ochrona własności intelektualnej.
2. Wyceny i sprzedaż technologii.
3. Inkubacja spółek spin-off.
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii
7 czerwca mgr  inż. Maciej Boiski Określenie oraz badania optymalnych parametrów pracy turbiny dedykowanej do układów wykorzystujących jako czynnik roboczy dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym Instytut Energetyki
14 czerwca mgr  inż. Bartosz Chwieduk Analiza sezonowej efektywności energetycznej wieloźródłowych niekonwencjonalnych systemów energetycznych mikro skali ZChiEB