ITC / Projekty / INNOSTORAGE / Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów zmiennofazowych

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów zmiennofazowych

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch różnych materiałów zmiennofazowych (PCM) po 100 kg każdego - szczegółowe informacje w załączniku „zapytanie ofertowe.pdf”

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 04 marca 2021 r. do godziny 12.00

Załączniki