ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2016 zima

Seminaria ITC 2016 zima

Data Osoba Temat Zakład
/Instytucja
25 października Mgr inż. Andrzej Bryła Inwestycje budowlane na Wydziale MEiL ITC
08 listopada Dr Bruno Savard Characterization and modeling of large hydrocarbon/air premixed turbulent flames using direct numerical simulations ZSL
15 listopada Dr inż. Łukasz Kapusta „KNOCKY - Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines” – projekt Horyzont 2020 ZSL
22 listopada Dr inż. Andrzej Grzebielec,
Dr hab. inż. Artur Rusowicz prof. PW
Badania mające na celu ocenę możliwości stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii ZCHiEB
29 listopada Mgr inż. Jarosław Bigorajski Ekonomiczne aspekty inwestycji w odnawialne źródła energii ZCHiEB
06 grudnia Mgr inż. Bartłomiej Nyszko,
Mgr inż. Michał Leśko,
Dr inż. Adam Smyk
Modelowanie i optymalizacja pracy elektrociepłowni z uwzględnieniem akumulacji ciepła ZRUE
13 grudnia Prof. Krzysztof Badyda Wyzwania dla energetyki w Polsce na najbliższe lata ZMUE
20 grudnia Mgr inż. Marcin Bugaj Badania materiałów ochron osobistych będących w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze ZT
10 stycznia Dr inż. Piotr Łapka Modelowanie transportu energii w ubraniach ochronnych i w skórze ZT
17 stycznia Dr inż. Jan Kindracki Badania eksperymentalne małych silników rakietowych do zastosowań satelitarnych ZSL
24 stycznia Mgr inż. Daniel Małż,
Prof. Andrzej Chochowski
Modelowanie dynamiki pracy wymiennika gruntowego SGGW/
ZChiEB