ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Konkurs na granty badawcze z dyscypliny IŚGiE

Konkurs na granty badawcze z dyscypliny IŚGiE

Konkurs na granty badawcze z dyscypliny IŚGiE

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulamin konkursu na granty badawcze w 2022 r. wspierającego prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Wnioski o grant, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, wraz z podpisem Pełnomocnika Kwestora, Dyrektora Instytutu oraz Dziekana Wydziału, należy składać w wersji papierowej do Sekretariatu RND IŚGiE. Wnioski o przyznanie grantów można składać do 8 marca 2022 r.

Zapraszam do zapoznania się z przyjętymi dokumentami:

Informacje:

Maja Dąbrowska

Sekretariat Rady Naukowej Dyscypliny

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa, Polska
tel. +48 (22) 234 59 45