ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2016 lato

Seminaria ITC 2016 lato

Data Osoba Temat Zakład
/Instytucja
08 marca Konrad Sowa Konkurs akademicki EDP Renewables University Challenge PREMIVALOR Consulting/ ZChiEB
15 marca Dr inż. Rafał Laskowski Wykorzystanie metody minimalizacji generacji entropii do doboru geometrii i parametrów pracy skraplacza ZMUE ITC
22 marca Mgr Sławomir Skwierz Model „bottom-up” zapotrzebowania na energię uwzględniający postęp technologiczny i zmiany relacji cenowych ARE SA/ZMUE
05 kwietnia Mgr inż. Kamil Antoniewicz Urządzenia energoelektroniczne w rozwoju sieci inteligentnych ZRUE ITC
19 kwietnia Mgr inż. Piotr Jaworski Układy mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR dla norm emisji Euro 7 ZSL ITC
26 kwietnia Dr inż. Nikołaj Uzunow Czarnobyl z perspektywy 30 lat ZMUE ITC
10 maja Dr inż. Rafał Porowski Badanie wpływu dodatku wody na ciśnienie wybuchu wybranych paliw ciekłych ZSL ITC
17 maja Mgr inż. Przemysław Paszkiewicz Wysoko stężony nadtlenek wodoru – badanie procesu rozkładu i zastosowanie w napędach rakietowych ZSL ITC
24 maja  -  -  
31 maja Prof. Józef Portacha Prof. Stanisław Andrzejewski – organizator studiów w zakresie energetyki jądrowej, pierwszy dyrektor ITC ZRUE ITC
07 czerwca

Mgr inż. Łukasz Złoty

Mgr inż. Marek Szlaga

Zjawiska przepływowe w otworach odciążających wirników pomp wirowych

Równoważenie sił wzdłużnych za pomocą łopatek odciążających

ZRUE ITC
14 czerwca Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki Zarządzanie ciepłem w budynkach z wykorzystaniem sieci neuronowych Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Ochrony Środowiska/ ZChiEB