ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Błogowska Karolina

Karolina Błogowska

dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 110, e-mail: Karolina.Blogowska@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 89

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek sobota niedziela
  13-14 konsultacje T110

14-16 Termodynamika1 (ćw)
s6
10-14 Termodynamika 1 (ćw)
T311
  10-14 Termodynamika 1 (ćw)
T311
8-11 Termodynamika 1
T204
 

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Starszy wykładowcana wydz MEiL
 • Sekretarz komisji egzaminu dyplomowego w ITC

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Wymiana ciepła
 • Odnawialne źródła energii

Dydaktyka:

 • Termodynamika MLNW116, MLZNW116, MLZNK411
 • Wymiana Ciepła MLZNK423
 • Odnawialne Źródła Energii MLNS523, MLZNS523

 Tematyka prac dyplomowych i przejściowych: 

Przykładowe tematy prac:

 • Wstępny projekt zasilania fotowoltaicznego oświetlenia wybranego węzła drogowego:
 • Wstępny projekt instalacji słonecznej do zasilania domku letniskowego
 • Projekt zasilania fotowoltaicznego instalacji elektrycznej jachtu żaglowego
 • Wstępny projekt zasilania energetycznego budynku niezależnego energetycznie
 • Analiza przydatności energetycznej odpadów

Ważniejsze publikacje:  

 • Bader P. Błogowska K. „Laboratorium termodynamiki” skrypt OWPW 2008, ISBN 987-83-7207-727-1
 • Błogowska K. „Wood as biomass: combustion and co–combustion with coal” “Renewable energy-Innovative Technologies and New Ideas” Materiały konferencyjne “SOLPOL2008” WPW 2008. ISBN 978-83-7207-783-7
 • Błogowska K “Biomasa jako paliwo w kontekście wartości jej ciepła spalania” Polska Energetyka Słoneczna, kwartalnik PTES Nr 3-4/2007, PTES- ISES, 2008, ISSN 1730-2420
 • Błaszczyk J, Błogowska K, Rajewski A. „Energy production from urban waste” Archives of Energetics, 2010.
 • Błogowska K. „Badanie ciepła spalania pestek i odpadów sadowniczych” Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 2010
 • Błogowska K. Hazard related to renewable Power Engineering. Prace Naukowe PW Konferencje, X Konferencja PBEC 2011, zeszyt 27, str 17-19

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • PL0460 Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej. Projekt finansowany przez EEA Grants, czas realizacji 2009-2011.

Osiągnięcia w kształceniu kadr:

Od 2015r:

 •  27 przeprowadzonych prac dyplomowych, w tym 17 inżynierskich i 10 magisterskich
 •  Recenzje 39 prac dyplomowych, w tym 14 inżynierskich i 25 magisterskich