ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Niewiński Grzegorz / Publikacje

Publikacje

Najważniejsze publikacje

 
 1. Projekt implementacji systemu optymalizacji sterowania zasobnikiem ciepła w elektrociepłowni; Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej; 2009
 2. Analiza możliwości zwiększenia produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni; Modelowanie Inżynierskie nr 38, s. 11-18; 2009
 3. Model matematyczny turbiny parowej dla symulatora bloku - wybrane zagadnienia; Termodynamika w nauce i gospodarce /Oficyna Wyd. P. Wr.; 2008
 4. Model matematyczny turbozespołu parowego klasy 200 MW do budowy symulatora, Symulator turbozespołu parowego - wybrane elementy; Prace naukowe, Konferencje z.25 s. 51-62; 2007
 5. Model matematyczny układu regeneracji dla Symulatora turbozespołu parowego; Modelowanie Inżynierskie nr 33, s. 17-24; 2006

Książki

 
 1. Wybrane modele matematyczne w diagnostyce i symulacji procesów cieplno - przepływowych w instalacjach energetycznych, rozdz. IV, str. 197-292; WN ITE – PIB Warszawa/Radom (Monografia - Biblioteka Problemów Eksploatacji); 2008

Inne

 
 1. Praca doktorska :Model matematyczny dynamiki turbiny na parę nasyconą dla elektrowni jądrowej - 1979
 2. Nagroda JM Rektora PW I stopnia zespołowa za osiągnięcia naukowe przyznana w roku 2009 za prace badawcze i wdrożenie prowadzone na rzecz Vattenfal Heat Poland dawniej Elektrociepłownie Warszawskie
 3. Nagroda JM Rektora PW II stopnia zespołowa za osiągnięcia naukowe przyznana w roku 2009 za badania prowadzone w ramach Projektu Zamawianego DIADYN
 4. Nagroda JM Rektora PW III stopnia indywidualna za osiągnięcia naukowe przyznana w roku 2009 za prace badawcze prowadzone w zakresie modelowania matematycznego i pracę doktorską
 5. Praca doktorska : Badania własności dynamicznych turbozespołu parowego dużej mocy