ITC / Ogłoszenia ITC / Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców

Celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju młodych naukowców oraz specjalistów z instytucji naukowych w zakresie wymiany wiedzy oraz prezentacji własnych dokonań na forum międzynarodowym. Program MSSE 2021 będzie obejmował wykłady autorytetów naukowych, prezentacje młodych naukowców oraz wydarzenia towarzyskie.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się do 31 lipiec br. i przesłać elektroniczną wersję artykułu naukowego w języku angielskim. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie konferencji www.msse.org.ua.

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w osobnej monografii. Wybrane artykuły trafią na łamy czasopisma Journal of Physical and Chemical Mechanics of Materials (z włączonym tłumaczeniem Materials Science Springer, Q2, 2019 IF = 0,748) lub w zbiorze Selection and Processing of Information.

Organizatorem konferencji MSSE 2021 jest Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine.

Szczegóły na stronie: www.msse.org.ua