ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Tematy prac dyplomowych Heat-Tech Center

Tematy prac dyplomowych Heat-Tech Center

Heat-Tech Center - Tematy prac dyplomowych
Podobnie jak w roku 2013 międzynarodowa firma DALKIA przesłała propozycję tematów prac dyplomowych dla studentów Politechniki Warszawskiej.

Firma DALKIA zapewnia w ramach realizowanej pracy dyplomowej:
•- Nadzór merytoryczny swoich pracowników nad realizacja pracy dyplomowej,
•- Dostęp do potrzebnych danych eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania pracy,
•- Zapewnienie miejsca pracy w oœśrodku badawczym firmy,
•- Zapewnienie wynagrodzenia w okresie realizacji pracy.
Politechnika Warszawska zapewnia ze swojej strony nadzór merytoryczny nad prowadzona pracą i promotora.
Przewidujemy zorganizowanie spotkania chętnych do wykonania prac dyplomowych, w czasie którego można się dowiedzieć więcej i bardziej szczegółowo o ofercie firmy DALKIA.

Poniżej znajduje się lista proponowanych tematów prac dyplomowych.

Spotkanie ze studentami zainteresowanymi pisaniem pracy dyplomowej w Heat-Tech Center

Spotkanie ze studentami zainteresowanymi pisaniem pracy dyplomowej w Heat-Tech Center zostało uzgodnione na dzień 3 lutego 2014 r. Odbędzie się ono o godzinie 14.15 w gmachu Wydziału Inżynierii Środowiska przy ul. Nowowiejskiej 20 w sali 124.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie działalność Heat-Tech Center i jego miejsce w grupie Dalkia, omówione zostaną zasady współpracy, a studenci będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania.