ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Ogłoszenie o konkursie „Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE”

Ogłoszenie o konkursie „Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE”

Ogłoszenie o konkursie „Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE”

W związku z utworzeniem studiów doktoranckich „Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” (skrót: INSPE) oraz przyznaniu dofinansowania w ramach projektu PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power EngineeringBiuro Projektu informuje o otwarciu konkursu „Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE

Termin naboru wniosków upływa 30 maja 2014 r. o godz 12:00. 

Ogłoszenie o otwarciu konkursu „Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE” na Wydziale MEiL PW

w ramach projektu: „PWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych,

międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich

Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering

Celem konkursu jest wyłonienie wykonawców dla:

Zadania 1.1 Projektu  dt. Przygotowania wykładów dla potrzeb  studiów doktoranckich  INSPE o przykładowej tematyce:

- zaawansowane modelowanie procesów i termohydraulika reaktora jądrowego;

- zagadnienia modelowania i pracy układów rozproszonych i zrównoważonych systemów generacji energii;

- analiza bezpieczeństwa i licencjonowanie instalacji jądrowych;

- zaawansowane zagadnienia rynku energii;

- optymalizacja systemów energetyki zrównoważonej;

- transport i dynamika aerozoli,

 

Zadanie 1.2 Projektu dt. Opracowania ćwiczeń na potrzeby studiów doktoranckich INSPE o przykładowych zagadnieniach:

- modelowanie zagadnień ciężkich awarii jądrowych;

- analizy bezpieczeństwa wykorzystujące kody obliczeniowe;

- modelowanie procesów w rdzeniu reaktora energetycznego;

- cyfrowe systemy akwizycji danych z urządzeń energetycznych;

- systemy informatyczne nadzoru koncernów energetycznych;

- badania i pomiar transportu aerozoli w obudowie bezpieczeństwa;

- ćwiczenia i symulacje związane z promieniowaniem jonizacyjnych i systemami ochrony.

Preferowane tematy wykładów i ćwiczeń opierałyby się na adaptacji rozwiązań partnerów międzynarodowych – OSU -Oregon State University (USA), HNU -Hanbat National University (Korea) i uczelnie z sieci partnerskiej I2EN - International Institute of Nuclear Energy (Francja).

Przykładowe wykłady i ćwiczenia partnerów:

http://catalog.oregonstate.edu/CourseList.aspx?subjectcode=NE&level=grad&campus=corvallis

http://catalog.oregonstate.edu/CourseList.aspx?subjectcode=NE&campus=corvallis&level=undergrad

http://catalog.oregonstate.edu/CourseList.aspx?subjectcode=RHP&level=grad&campus=corvallis

http://catalog.oregonstate.edu/CourseList.aspx?subjectcode=RHP&campus=corvallis&level=undergrad

http://www.polymtl.ca/etudes/cs/en/energetique/doctorat.php

http://www.enen-assoc.org/data/classes/db/Course/

W ramach ćwiczeń preferowane jest wykorzystanie infrastruktury i oprogramowania dostępnego dla celów edukacyjnych na Wydziale MEiL i adaptacja rozwiązań międzynarodowych w zakresie projektów i ćwiczeń dla studentów III stopnia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i złożenie do Biura Projektu (ITC, pok. 414B) wniosku konkursowego przygotowanego wg szablonu zamieszczonego w Załączniku nr 2 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej ds. Wniosków w konkursie na Wykłady dla studiów doktoranckich INSPE. Przyjmowane będą wnioski indywidualnie i zespołowe. Osobą wnioskującą (w przypadku wniosku zespołowego pełni ona rolę kierownika zespołu) może być wyłącznie pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału MEiL zatrudniony na stanowisku adiunkta, starszego wykładowcy lub profesora. Na uzasadniony wniosek opiekuna kierunku do konkursu mogą być dopuszczeni pracownicy innych wydziałów Politechniki Warszawskiej spełniający powyższe wymagania. Do udziału w Konkursie mają prawo przedstawiciele Partnerów Projektu POKL.04.01.01-00-038/13.

Wykonawcy wyłonieni w konkursie przez Komisję Konkursową powołaną i działającą zgodnie z regulaminem Projektu otrzymają honorarium w trybie rozszerzenia wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji Projektu. W przypadku wniosku zespołowego kierownik powinien ustalić procentowy udział członków zespołu w realizacji zadania. Biuro Projektu informuję, że kwota przewidziana w Projekcie na przygotowanie wykładów wynosi 130,00 zł (brutto) za 1 godzinę wykładu oraz 130,00 zł (brutto) za 1 godzinę ćwiczeń.

Termin naboru wniosków upływa 30 maja 2014 r. o godz 12:00.

Wniosek:

Ogłoszenie:

Wnioski należy składać w Biurze Projektu:

Instytut Techniki Cieplnej, pok. 414B.

ul. Nowowiejska 21/25

Wszelkie niezbędne informacje udziela Katarzyna Langiewicz:

22 234 5286

katarzyna.langiewicz@itc.pw.edu.pl