ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Szwarc Wojciech

Wojciech Szwarc

doc. dr inż - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 212c, e-mail: Wojciech.Szwarc@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 46

Szwarc2

 

Starszy Wykładowca w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych

 

 

Materiały dydaktyczne

 

(dostępne po zalogowaniu się)

Plan zajęć - semestr zimowy (październik 2019 - styczeń 2020)

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
09-10              
10-11    Seminarium ITC  Zebranie Zakładu        
11-12   Konsultacje Konsultacje        
12-13          
13-14              
14-15              
15-16              
16-17   Kotły Energetyczne (T5)          
17-18            
18-19              
19-20              

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Badania, eksploatacja i modernizacja kotłów parowych różnych typów.
 • Symulacja procesów cieplnych i przepływowych w kotłach parowych.
 • Identyfikacja i badanie możliwości wykorzystania źródeł energii odpadowej w procesach technologicznych.

Dydaktyka

NS521     Kotły Parowe
ZNS521   Kotły i Wymienniki Ciepła

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Projekt studialny, wyznaczanie charakterystyk i analiza parametrów eksploatacyjnych kotła parowego na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.   
 • Projekt studialny, wyznaczanie charakterystyk i analiza parametrów eksploatacyjnych kotła parowego z paleniskiem fluidalnym typu BFB i CFB.
 • Projekt studialny, wyznaczanie charakterystyk i analiza parametrów eksploatacyjnych kotła parowego lub wodnego z paleniskiem rusztowym.
 • Projekt studialny, wyznaczanie charakterystyk i analiza parametrów eksploatacyjnych kotła parowego odzyskowego dla układu gazowo - parowego. 
 • Projekt koncepcyjno - techniczny i analiza ekonomiczna niskoemisyjnych układów paleniskowych w kotłach energetycznych.
 • Projekt koncepcyjno - techniczny i analiza ekonomiczna niskoemisyjnych układów paleniskowych do współspalania biomasy.
 • Projekt koncepcyjno - techniczny i analiza ekonomiczna  modernizacji kotła parowego.  

Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów.

Ważniejsze publikacje

 1. Wojciech Szwarc, Piotr Krawczyk, Jacek Szczygieł; „Koncepcja suszenia paliwa biomasowego przy wykorzystaniu ciepła odpadowego w warunkach zakładu celulozowego”, Prace naukowe, Konferencje Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 2. Wojciech Szwarc, Piotr Krawczyk, Jacek Szczygieł; „Wykorzystanie ciepła odpadowego do suszenia biomasy spalanej w kotle fluidalnym w zakładzie celulozowym”, Prace naukowe, Monografie, Konferencje Politechniki Śląskiej z. 23, Gliwice 2009.
 3. Szwarc W., Szczygieł J., Krawczyk P.; „Technologia suszenia osadów ściekowych w suszarni słonecznej wspomaganej ciepłem ze źródła zewnętrznego”, Prace naukowe, Konferencje Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
 4. Szwarc W., Szczygieł J., Krawczyk P., Kuta J.; „Technologia słonecznego suszenia osadów ściekowych – Pilotażowa instalacja badawcza w MPWiK Skarżysko Kamienna”, Prace naukowe, Konferencje Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
 5. Szwarc W., Szczygieł J., Krawczyk P.; „Technologia słonecznego suszenia osadów ściekowych – realizacja projektu i wstępne doświadczenia eksploatacyjne”, Materiały konferencyjne Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
 6. Szwarc W., Kuta J.; „Cyfrowy symulator kotła parowego z obiegiem naturalnym”, Prace naukowe, Konferencje Politechniki Śląskiej z. 10, Gliwice 2002.

Ważniejsze projekty badawczo – naukowe, ekspertyzy, patenty, itp.

 • Kierownik Celowego Projektu Badawczego FSNT NOT nr ROW-5547- 2004, „Technologia słoneczna suszenia osadów ściekowych”.
 • Kierownik projektu zrealizowanego przez UCBE i OŚ PW – 2004/2005,  „Analiza uwarunkowań pozyskania biomasy jako paliwa energetycznego dla Elektrociepłowni Warszawskich” Etap I/II.
 • Kierownik projektu dla Saturn Management Spółka z o. o. i Wspólnicy, Spółka komandytowa, „Studium wykonalności inwestycji polegającej na wykorzystaniu ciepła odpadowego do suszenia paliw biomasowych spalanych w kotle fluidalnym w elektrociepłowni Zamawiającego w Świeciu” Warszawa 2009. 
 • „Analiza możliwości i potencjalnych skutków obniżenia parametrów początkowych pary dla części kolektorowej EC Siekierki” dla Vatenfall Heat Poland S.A.– 2008.
 •  „Ocena materiałów i założeń projektowych dotyczących nowego Bloku 480 MW w EC Siekierki” dla Vatenfall Heat Poland S.A.– 2009.
 • Prawo rejestracji wzoru przemysłowego Nr 15032, Urząd Patentowy RP, 2010; „Nawowy przegarniacz osadów ściekowych do stosowania w halowych suszarniach osadów ściekowych”.

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp.

 • 2009 - „Studium wykonalności inwestycji polegającej na wykorzystaniu ciepła odpadowego do suszenia paliw biomasowych spalanych w kotle fluidalnym w elektrociepłowni Zamawiającego w Świeciu” dla Saturn Management Spółka z o. o. i Wspólnicy, Spółka komandytowa.
 • 2009 - „Analiza możliwości i potencjalnych skutków obniżenia parametrów początkowych pary dla części kolektorowej EC Siekierki” dla Vatenfall Heat Poland S.A.
 • 2009 - „Ocena materiałów i założeń projektowych dotyczących nowego Bloku 480 MW w EC Siekierki” dla Vatenfall Heat Poland S.A.– 2009.
 • 2010 - Prawo rejestracji wzoru przemysłowego Nr 15032, Urząd Patentowy RP, „Nawowy przegarniacz osadów ściekowych do stosowania w halowych suszarniach osadów ściekowych”.

Działalność organizacyjna

 • Kierowanie Studium Podyplomowym w ITC PW.
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Nagrody i inne wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej indywidualna III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2011/2012.
 • Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej zbiorowa I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2008.