ITC / Ogłoszenia ITC / Seminaria ITC / Seminaria ITC 2012 zima

Seminaria ITC 2012 zima

Data Osoba Temat Zakład, Instytucja
16 października dr Ewa Kochańska Naukowcy dla gospodarki Mazowsza Departament Analiz i Innowacji, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Łódź
23 października

Mgr inż. Andrzej Bryła

 

Mgr inż. Paulina Chrobocińska

Spotkanie informacyjne

Inwestycje w Instytucie Techniki Cieplnej

Omówienie wybranych projektów dydaktycznych finansowanych w ramach POKL realizowanych na Wydziale MEiL

ITC
30 października Dr inż. Ryszard Wnuk Odnawialne źródła energii w budynkach nisko-energochłonnych w warunkach polskich Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
6 listopada

Mgr inż. Ewa Zbierajewska

Dr inż. Tomasz Surma

Rozwój energetyki wiatrowej – doświadczenia Vestas” Vestas Wind System A/S
13 listopada Prof. nzw. dr hab. Zbysław Pluta Klimatyzacja wyparna w przekroju historycznym Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa ITC
20 listopada Mgr inż. Paweł M. Błaszczyk Segmentacja nieuporządkowanych chmur punktów powstałych z pomiarów polowymi metod optycznymi do walidacji metrologicznej Zakład Pomp Napędów i Siłowni ITC
27 listopada Dr inż. Jan Kindracki Badania eksperymentalne wirującej detonacji w mieszaninie ciekłego paliwa z powietrzem Zakład Silników Lotniczych ITC
4 grudnia Dr inż. Adam Ruciński Obróbka chłodnicza produktów spożywczych - transport i przechowywanie Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa ITC
11 grudnia

Mgr inż. Janusz Lipka

Mgr inż. Tadeusz Palimąka

Prof. dr hab.Tadeusz Skoczkowski

Dr inż. Tadeusz Tomborowski

Inteligentne Sieci Energetyczne – wybrane zagadnienia techniczne Zakład Pomp Napędów i Siłowni ITC
18 grudnia Dr inż. Robert Jóźwiak Przewietrzalność osiedli i komfort mieszkańców Zakład Aerodynamiki ITLiMS
8 stycznia Dr inż. Jarosław Milewski

Badania nad ogniwami paliwowymi.

Journal of Power Engineering

Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych ITC
14 stycznia

Dr inż. Mirosław Seredyński,

Prof. dr hab. Piotr Furmański

Analiza możliwości analitycznego określania efektywnej przewodności cieplnej kompozytu zawierającego materiał zmiennofazowy Zakład Termodynamiki ITC
22 stycznia

Dr inż. Piotr Łapka,

Dr inż. Maciej Jaworski,

Prof. dr hab. Piotr Furmański

Pomiary eksperymentalne i modelowanie zasobnika ciepła wykonanego z kompozytu gips - PCM Zakład Termodynamiki ITC
29 stycznia

Dr inż. Arkadiusz Kobiera

Mgr inż. Łukasz Boruc

Mgr inż. Łukasz Mężyk

Konstrukcja rezystancyjnego silnika korekcyjnego zasilanego superkondensatorami Zakład Silników Lotniczych ITC

Badania eksperymentalne wirującej detonacji

Prezentacja z Seminarium Instytutowego z dnia 27 listopada 2012

Inteligentne sieci energetyczne

Materiały z Seminarium Instytutowego z dnia 11 grudnia 2012

Omówienie wybranych projektów dydaktycznych finansowanych w ramach POKL realizowanych na Wydziale MEiL

Prezentacja z Seminarium Instytutowego 23.10.2012

Omówienie wybranych projektów dydaktycznych finansowanych w ramach POKL realizowanych na Wydziale MEiL - Paulina Chrobocińska

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Seminarium informacyjne na temat projektu pt. Naukowcy dla gospodarki Mazowsza