ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki

Zakład Termodynamiki

 

Kierownik Zakładu

pok. 203 a

prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski

e-mail: tomasz.wisniewski@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 50

tel. 22 825 52 70

 

Sekretariat

pok. 108

e-mail: sekretariat.zt.itc@pw.edu.pl

tel. 22 234 52 56

tel./fax 22 825 5270

Pracownicy

Dydaktyka

Ogłoszenia

 
ztgraphicspluslogo_s

Witamy na stronie Zakładu Termodynamiki

 • Działalność Zakładu to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe
 • Informacje o proponowanej tematyce prac dyplomowych i przejściowych można znaleźć w zakładce Prace przejściowe i dyplomowe.
 • Zapraszamy na strony domowe naszych Pracowników, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat ich zainteresowań badawczych, prowadzonych zajęć, realizowanych projektów i publikacji.
 

Główne obszary działalności badawczej

  modelowanie i badania doświadczalne dotyczące podstawowych mechanizmów wymiany ciepła 

 • przewodzenie ciepła
 • konwekcja 
 • promieniowanie cieplne

  badania cieplne materiałów i infrastruktury energetycznej

 • wyznaczanie ciepła właściwego materiałów
 • wyznaczanie ciepła spalania i ciepła przemian fazowych
 • pomiar przewodności cieplnej materiałów
 • pomiar właściwości radiacyjnych
 • opracowywanie nowych metod eksperymentalnych
 • badania metodą termowizji

  wymiana ciepła i masy w układach o złożonej strukturze

 • ośrodkach porowatych
 • ośrodkach wielofazowych
 • odzieży ochronnej
 • izolacjach cieplnych
 • ciele ludzkim
 • materiałach kompozytowych

  magazyny i wymienniki ciepła

 • układy chłodzenia elektroniki
 • układy stabilizacji temperatury w budynkach
 • magazyny ciepła wykorzystujące materiały zmiennofazowe

  wykorzystanie metod numerycznych w wymianie ciepła i energetyce

 • modelowanie złożonych procesów wymiany ciepła i masy
 • modelowanie ośrodków porowatych
 • modelowanie zagadnień promieniowania cieplnego
 • modelowanie układów cieplno-przepływowych
 • analiza danych i metody odwrotne
 • wykorzystanie kodów własnych oraz solverów komercyjnych (ANSYS Fluent, MATLAB, TRNSYS)

  źródła i przetwarzanie energii

 • energetykę słoneczną
 • perspektywiczne źródła energii
 • technologie efektywnego wykorzystywania energii (akumulacja ciepła, inteligentne budynki)
Laboratoria ZT wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy oraz stanowiska badawcze własnej konstrukcji:
zt_gear_smaller
Nasze serwery obliczeniowe umożliwiają prowadzenie zaawansowanych symulacji numerycznych:
zt_num_smaller

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

 • Modelowanie transportu ciepła i masy w materiałach o złożonej strukturze (materiały porowate, kompozytowe)
 • Prospektywne technologie energetyczne (osmoza, mikrosilniki, mikrowymienniki ciepła)
 • Radiacyjna wymiana ciepła
 • Magazynowanie energii (w tym chemiczne, PCM)
 • Wykorzystanie techniki badań w podczerwieni
 • Układy chłodnicze, grzewcze i automatyka cieplna
 • Wymiana ciepła
 • Współczesne technologie energetyczne (pompy ciepła, odnawialne źródła energii, układy hybrydowe)
 • Metody numeryczne (modelowanie, optymalizacja i  uczenie maszynowe z wykorzystaniem kodów własnych, ogólnodostępnych i komercyjnych)

Pełna lista tematów i prowadzących na stronie WMEiL