ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Konkurs ENEA S.A. Edycja 2011

Konkurs ENEA S.A. Edycja 2011

enea

 

 

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE I DOKTORSKIE ENEA S.A. EDYCJA 2011

WPIERAMY INNOWACYJNE DZIAŁANIA W ENERGETYCE

DO WYGRANIA AŻ 30 000 ZŁ

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE I DOKTORSKIE ENEA S.A. EDYCJA 2011

ENEA S.A. - jedna z największych firm energetycznych w kraju zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej – ponownie została sponsorem Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie. Edycja 2011.

Konkurs adresowany jest do autorów prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz rozpraw doktorskich poruszających problematykę innowacyjnych i pro-cywilizacyjnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w procesie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej z zachowaniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Sukces jakim cieszył się Konkurs w 2010 roku i szerokie zainteresowanie opinii publicznej jego problematyką przyczyniły się do uznania działań na rzecz nauki, rozwoju wiedzy oraz energetycznej świadomości społecznej jako ważne argumenty, dla których podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnej jego edycji.

Nagrodami pieniężnymi w Konkursie są:

  • dla zwycięskiej pracy licencjackiej bądź inżynierskiej - 10 000 zł,
  • dla zwycięskiej pracy magisterskiej - 20 000 zł,
  • dla zwycięskiej pracy doktorskiej - 30 000 zł.

 Aby wziąć udział w Konkursie należy w wypełnić formularz zgłoszenia wraz z opisem pracy (do pobrania na stronie www.konkurspracdyplomowych.pl) oraz przesłać nie później niż do 31 lipca 2011 roku na adres: konkurs@konkurspracdyplomowych.pl . Opis pracy powinien posiadać nie więcej niż 1,5 tys. znaków oraz temat, krótką charakterystykę, założenia, wniosek końcowy, a także wskazanie nowatorstwa w podejściu do tematu.

Ocena zgłoszonych prac będzie dokonywana przez Kapitułę, która przyzna nagrody pieniężne dla zwycięskich prac: licencjackiej bądź inżynierskiej, magisterskiej i dla rozprawy doktorskiej. Nagrodzone będą prace prezentujące najwyższy poziom merytoryczny oraz nowatorskie podejście do wskazanej problematyki konkursowej.

Zgłoszone mogą być prace zakończone i obronione w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku. Na podstawie przesłanych zgłoszeń w I etapie Kapituła Konkursu dokona ich wstępnej selekcji. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu zostaną poproszeni o przesłanie pełnych wersji zgłoszonych prac. Do 31 października 2011 roku Kapituła dokona wyboru najlepszych spośród nich w trzech kategoriach – pracy licencjackiej/inżynierskiej, magisterskiej i rozprawy doktorskiej, a ich autorom przyzna nagrody. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o decyzji Kapituły i przyznanych nagrodach do 6 listopada 2011 roku. Lista nagrodzonych prac będzie umieszczona na stronie internetowej www.konkurspracdyplomowych.pl.

Marta Mijas

Sekretarz Kapituły

Konkursu na najlepsze prace

dyplomowe i doktorskie ENEA S.A.

Edycja 2011

konkurs@konkurspracdyplomowych.pl

.

Animacja Flash