ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Darnowski Piotr / Publications and Achievments