ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Praca w ITC przy projekcie NCBiR

Praca w ITC przy projekcie NCBiR

Praca w ITC przy projekcie NCBiR

Tytuł projektu: Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji.

Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kapusta

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: izabela.kraszewska@pw.edu.pl, temat wiadomości: „inżynier-konstruktor” w terminie do 17 grudnia 2021r.

OFERTA PRACY – umowa cywilno-prawna

Nazwa jednostki: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska – Warszawa

Wymagania:

 1. Dyplom mgr inż. na kierunku mechanicznym, energetycznym (lub pokrewnym) z wynikiem co najmniej dobrym,
 2. Znajomość metod CAD 2D oraz 3D, (preferowany Autodesk Inventor),
 3. Znajomość metod numerycznych w mechanice płynów lub wymianie ciepła (preferowany AVL Fire),
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu niezbędnym do samodzielnej pracy naukowej,
 5. Umiejętności personalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i chęć do nauki.
 6. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 7. Znajomość metod optycznych w tym technik laserowych stosowanych w pomiarach sprayu,

Atutem będzie:

 1. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (preferowane indeksowane w bazie Web of Science),
 2. Aktywny udział w konferencjach i sympozjach,
 3. Znajomość języków programowania: Matlab, Fortran, Python

Opis zadań:

 1. Przygotowanie i realizacja badań w zakresie:
  • wyznaczania charakterystyk wtryskiwaczy,
  • Przygotowanie modeli numerycznych i realizacja badań CFD układów wydechowych
  • prowadzenie eksperymentalnych badań weryfikacyjnych konstrukcji prototypowych na stanowisku przepływowym,
 2. Publikowanie wyników badań prowadzonych w ramach realizacji projektu,
 3. Uczestnictwo w krajowych lub zagranicznych konferencjach naukowych,
 4. Przygotowanie, bieżąca obsługa i konserwacja wykorzystywanego sprzętu badawczego.

Typ konkursu NCBiR: „Ścieżka dla Mazowsza”

Termin składania ofert:  17.12.2021r.
Forma składania ofert: e-mail.

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce realizacji zadań badawczych: Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska,
 • Rodzaj zatrudnienia: umowa cywilno-prawna
 • przewidywany termin rozpoczęcia: 2 połowa stycznia 2022r.

Dodatkowe informacje:

 • Tytuł projektu: Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji.
 • Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Kapusta.
 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: izabela.kraszewska@pw.edu.pl, temat wiadomości: „inżynier-konstruktor”.
 • Wymagane dokumenty:
  • Podanie skierowane do JM Rektora PW,
  • List motywacyjny wraz z opisem kompetencji Kandydata w odniesieniu do wskazanych w konkursie wymagań,
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub inny dokument potwierdzający możliwość spełnienia warunku posiadania tytułu inżyniera na dzień rozpoczęcia pracy,
  • Życiorys (CV) zawierający informację o dotychczasowej działalności zawodowej i naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych.

W życiorysie należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją, za pomocą poczty e-mail – stosowna informacja zostanie przesłana najpóźniej do dnia 20.12.2021r.
 • Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej do 22.12.2021r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Wydziału MEiL oraz Politechniki Warszawskiej. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.