ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii / Ogłoszenia

Ogłoszenia

********************************************************************************************

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu wieloletniego pracownika Zakładu RUE, prof. dr hab. inż. Józefa Portachy

https://www.itc.pw.edu.pl/Ogloszenia-ITC/Zmarl-prof.-Jozef-Portacha

********************************************************************************************

W nowej sali Laboratorium Elektrycznego MEiL w dniu 24.01.2020 r. odbyły się warsztaty dla studentów 5. semestru kierunku Automatyka i Robotyka oraz kierunku Power Engineernig. Warsztaty przeprowadzone w języku polskim oraz angielskim, dotyczyły najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w tym innowacyjnych urządzeń chroniących przed zwarciami łukowymi (detektory iskrzenia klasy AFDD+), a także możliwości zastosowań kompaktowych sterowników programowalnych (przekaźniki programowalne easyControl). Interaktywna prelekcja została przeprowadzona przez wysokiej klasy profesjonalistów z praktycznym doświadczeniem - inżynierów z Firmy EATON Electric. Pod koniec wydarzenia prelegenci zaprosili studentów do składania aplikacji do odbycia płatnych staży w firmie EATON.

a1
a2
a3

********************************************************************************************

W dniu 15.11.2019 r. odbyło się Semiarium, zorganizowane przez Zakład RUE,  przeznaczone dla Studentów 3-go i 5-go semestru studiów inżynierskich kierunku Energetyka. Prowadzone ono było przez przedstawicieli firmy EATON Electric. Prezentacja dotyczyła nowoczesnych rozwiązań stosowanych w instalacjach elektrycznych z zakresu automatyki, w tym aparatury sterowania oraz nowych urządzeń zabezpieczających przed przeciążeniem, zwarciem i łukiem elektrycznym w obwodzie.

1_Resized_20191115_100155
2_Resized_20191115_100333
image000000
4_Resized_20191115_100846
3_Resized_20191115_100744
Resized_20191115_100852
Resized_20191115_114152
Resized_20191115_100145_2

********************************************************************************************

Przy współudziale prof. dra hab. inż. Waldemara Jędrala z ZRUE zorganizowane zostało Seminarium pt. "Wyzwania w zakresie wytwarzania i użytkowania energii w Polsce. Nowe rozwiązania w energetyce i ciepłownictwie.", które odbyło się w ramach posiedzenia  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP w dniu 4 lipca 2019r. Zaproszenie do udziału i wystąpień w posiedzeniu otrzymało sześciu pracowników ITC, w tym trzech z Zakładu RUE.

********************************************************************************************

W Konkursie na najlepsze prace inżynierskie z zakresu Energetyki organizowanym przez firmę VEOLIA S.A. (edycja 2018) dwa miejsca podium zajęli Dyplomanci z Zakładu RUE:

  •  I miejsce - inż. Łukasz Grębowski, Dyplomant dra inż. Adama Smyka
  • III miejsce - inż. Dorota Gręda, Dyplomantka dra inż. Sławomira Bieleckiego

http://itc.pw.edu.pl/Ogloszenia-ITC/Zwyciestwo-studenta-Wydzialu-MEiL-Lukasza-Grebowskiego

********************************************************************************************

W regularnie organizowanym przez firmę VEOLIA oraz Politechnikę Warszawską Konkursie na najlepszą pracę inżynierską o tematyce energetycznej, edycja 2017, wśród trzech nagrodzonych prac zwycięskich, dwie realizowane były pod kierunkiem promotorów Zakładu RUE.

Pierwsze miejsce w Konkursie zdobył inż. Michał Guzek, zaś trzecie inż. Wiktor Krzyczkowski.

Pierwsza z wymienionych prac była realizowana pod opieką dra inż. Adama Smyka, zaś druga pod opieką dra inż. Sławomira Bieleckiego

Konkurs ten, organizowany pod hasłem "Energia dla Warszawy", na stałe wpisał siędo kalendarza najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez mających na celu promowanie najistotniejszych osiągnięć Studentów i Absolwentów zarówno Wydziału MEiL jak i całej Politechniki Warszawskiej. Konkurs adresowany jest do Absolwentów Wydziału MEiL oraz IBHiŚ PW. Wydarzenie jest efektem współpracy Wydziału z najpoważniejszymi firmami sektora energetycznego - pracodawcami dla naszych Absolwentów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 30 maja 2017 r. w sali Rady Wydziału MEiL w obecności Władz Dziekańskich, Kierownictwa Instytutu Techniki Cieplnej oraz przedstawicieli firmy VEOLIA SA.

********************************************************************************************

W ramach współpracy Wydziału MEiL ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (poprzez Koło OW SEP nr 240) w lutym i marcu 2017 r przeprowadzono kursy zakończone egzaminem państwowym na uprawnienia eksploatacyjne "E". Uprawnienia te zdobyło:

  • 74 Studentów kierunku Energetyka oraz AiR (grupa G1 - elektryczne)
  • 23 Studentów kierunku Energetyka (grupa G2 - cieplne)

********************************************************************************************

Jednym z Laureatów Konkursu "Złota Kreda 2016" został nauczyciel akademicki z Zakładu RUE mgr inż. Janusz Lipka, jako najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty na Wydziale MEiL.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali z okazji Święta Politechniki Warszawskiej w dniu 19.11.2016r.

********************************************************************************************

Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 na Wydziale MEiL z rąk Jego Magnificencji Rektora PW Nagrodę otrzymali pracownicy ZRUE:

  • za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2014-2015: dr inż. S.Bielecki, mgr inż. J.Lipka, dr inż. K.Rafał, A.Rusznica oraz dr inż. T.Tomborowski - Nagroda Zespołowa I-go Stopnia
  • za osiągnięcia naukowe: dr hab.inż.K.Karaśkiewicz - Nagroda Indywidualna II-go Stopnia

********************************************************************************************

W IV edycji konkursu "Zrób dyplom z Heat-Tech Center" dwa pierwsze miejsca zdobyli dyplomanci realizujący prace w Zakładzie RUE pod kierunkiem dra inż. A.Smyka: mgr inż. Bartłomiej Nyszko (I-sze miejsce), inż. Jakub Sowa (II-gie miejsce).

Nagrody w IV edycji konkursu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center

********************************************************************************************

W trakcie dni otwartych PW (23-24 IV 2016r.) prezentowane było dla kandydatów na studia techniczne na Politechnice Warszawskiej Laboratorium Elektryczne MEiL, zarządzane przez Zakład RUE.

********************************************************************************************

Zakończył się zorganizowany przez Zakład RUE cykl kursów na uprawnienia eksploatacyjne SEP dla studentów po 5-tym semestrze kierunku Energetyka oraz AiR. Kursy odbywały się w dniach: 15III, 22III i 12IV 2016 r., prelegentami byli doświadczeni wykładowcy SEP. Po zakończeniu kursów na miejscu odbył się egzamin państwowy przed Komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wspomniane uprawnienia.

Uprawnienia zdobyło 84 studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka.

Kolejna edycja kursów z możliwością podejścia do egzaminu na uprawnienia SEP planowana jest na kolejny rok akademicki.

********************************************************************************************

Student Wydziału MEiL inż. Jakub Murat za pracę inżynierską pt. „Dobór optymalnej średnicy rurociągów sieci cieplnej w układzie rozgałęźnym i pierścieniowym w systemie ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni” uzyskał pierwsze miejsce w konkursie na pracę inżynierską o tematyce energetycznej zorganizowanym przez Veolia Energia Warszawa i Politechnikę Warszawską. 

Opiekunem pracy  był dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii.

Zwycięstwo studenta MEiL V 2015r.

********************************************************************************************

Za obronioną w Zakładzie RUE pracę magisterską pt: ”Smart District Heating Concept”, absolwent Wydziału MEiL, mgr inż. Michał Leśko uzyskał  pierwsze miejsce w międzynarodowym konkursie „Veolia Trophées Performance 2014”, w kategorii Energia.

Finał konkursu odbył się  6 listopada 2014r. w Paryżu. Promotorem pracy był dr inż. Adam Smyk.

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL XI 2014r.

********************************************************************************************

Podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 na Wydziale MEiL, wykład inauguracyjny pt. "Czy zmiany klimatu powinny inspirować inżynierów?" wygłosił Kierownik Zakładu RUE, prof.dr hab.inż. Tadeusz Skoczkowski, ponadto Nagrodę J.M.Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał mgr inż. Janusz Lipka.

********************************************************************************************

O zadaniach i celach dyscypliny Racjonalne Użytkowanie Energii, oszczędzaniu energii oraz polityce efektywności energetycznej

 w wywiadzie dla Radia TOK FM pt. Rewolucyjne pomysły na oszczędzanie energii opowiadał w dniu 3.09.2014r.,  

kierownik Zakładu, prof.dr hab.inż. Tadeusz Skoczkowski.

Audycję można odsłuchać w podcastach na:

http://audycje.tokfm.pl/#TRNavSST

lub

http://audycje.tokfm.pl/widget/18230

********************************************************************************************

W dniu 12 czerwca 2014 r., przy współudziale ZRUE  i autoryzowanego przedstawiciela Grupy Prysmian, firmy ACW Polska Sp. z o.o.,  odbyły się na terenie ITC,  WARSZTATY MUFA I KABEL 2014. 

Strona partnera: http://ferroconsulting.pl/index.php?s=content&sid=aktualnosci 

Głównym celem warsztatów była praktyczna prezentacja osprzętu kablowego SN na przykładzie mufy w technologii zimnokurczliwej na średnie napięcia (SN) produkcji Grupy Prysmian oraz wymiana doświadczeń praktyków w tej dziedzinie.

Uczestnicy warsztatów otrzymali od przedstawicieli firmy ACW Polska Sp. z o.o. CERTYFIKATY z ukończonego szkolenia.

Planowane są następne edycje Warsztatów.

1DSC08224
2DSC08217
3DSC08228
4DSC08232
5DSC08221
DSC08218
3P
2P
1P

Tematy prac dyplomowych i przejściowych dla studentów

Konsultacje pracowników naukowo-dydaktycznych ZRUE w bieżącym semestrze

********************************************************************************************

Ruszył pierwszy etap współpracy z wybranymi studentami w ramach międzynarodowego projektu TeDS4BEE. Projekt związany jest z monitorowaniem zużycia mediów i energii pod kątem możliwości poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem systemu EMMOS, polegający na akwizycji danych pomiarowych z wybranych do projektu budynków użyteczności publicznej, usytuowanych m.in. na terenie Warszawy, mianowicie: Gmachu Techniki Cieplnej PW oraz budynku Urzędu M.St.Warszawa-Wola. Partnerami projektu w ramach polskiego klastra TeDS4BEE są FBSerwis oraz CBI Proakademia.

Oficjalna strona projektu: http://www.teds4bee.eu/