ITC / Studia / Nuclear Power Engineering / Informacje

Informacje

Obraz11

Język wykładowy – angielski.

Współpraca z Wydziałem Fizyki PW i Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Obraz12

Nowe laboratoria wyposażone w kody obliczeniowe – jądrowe i cieplno-przepływowe.

Ćwiczenia na reaktorze MARIA w NCBJ (Świerk).

Możliwość uczestnictwa w pracach badawczych, prowadzonych na Wydziale.

Obraz13

Możliwość rozwoju naukowego – studia doktoranckie, uczestnictwo w badaniach w ITC i w ośrodkach zagranicznych.

Obraz14
Obraz15

Gwarantowane  krajowe i zagraniczne staże dyplomowe dla wszystkich studentów w instytutach badawczych związanych z energetyka jądrową, elektrowniach jądrowych lub wiodących uniwersytetach.

Obraz16

Staże dla studentów:

• zagraniczne: USA, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Belgia;

• krajowe: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Obraz17

DLA OBCOKRAJOWCÓW Z KARTĄ POLAKA- STUDIA SĄ BEZPŁATNE.

ue