ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Lewandowski Janusz / Przebieg kariery zawodowej

Przebieg kariery zawodowej

2004-2012 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Profesor zwyczajny
Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej
Kierowanie pracami analitycznymi nad skutkami wdrożenia w krajowej energetyce dyrektyw UE
1993-2004 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Profesor nadzwyczajny
Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej
Nagroda Siemensa (1996), nagroda Prezesa Rady Ministrów (2003)
1979-1993 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Adiunkt
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych
od 1990 - Z-ca dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej
od 1992 - Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej
Wdrożenia w EC Żerań projektu unikatowej modernizacji turbin.
1972-1979 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa
Asystent
Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych
1998-2004 Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Kierownik zespołu ekspertów
Koordynacja prac eksperckich realizowanych na potrzeby członków Izby

     

Doświadczenie zawodowe:

1997 (1 miesiąc)      Stany Zjednoczone Ameryki, San Diego State University - Staż naukowy

1997 (1 miesiąc)      Stany Zjednoczone Ameryki, University of Arizona - Staż naukowy

1984 (3 miesiące)     Federacja Rosyjska, Moskiewski Instytut Energetyczny - Staż naukowy