ITC / Studia / Nuclear Power Engineering / Partnerzy

Partnerzy

Ścisła współpraca z:

 • Królewskim Instytutem Technologicznym (KTH – Szwecja);
 • Technische Universität Dresden;
 • Commissariat à l’Énergie Atomique (Francja);
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych;
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej;
 • Państwowa Agencja Atomistyki;
 • PGE Energia Jądrowa;
 • Areva;
 • Westinghouse;
 • General Electric – Hitachi.
kth
cea
oregon
areva
pge
ge
paa
westinghouse
Obraz20
Obraz21

Współpraca Wydziału z wiodącymi polskimi i zagranicznymi korporacjami z branży energetyki jądrowej warunkuje dobrą pozycję wyjściową na rynku pracy.

Obraz22

Możliwości zatrudnienia:

 • działy badawczo-rozwojowe firm;
 • uczelnie – studia doktoranckie/projekty badawcze;
 • jednostki administracji państwowej (dozór jądrowy);
 • firmy branżowe: PGE, EdF, RWE, Areva, Vattenfall, Electrabel, GE, Westinghouse.

UWAGA: każdy energetyk jądrowy jest energetykiem cieplnym

i może z powodzeniem pracować w energetyce konwencjonalnej !!!

Obraz23
Obraz24

Polski Program Energetyki Jądrowej wchodzi w fazę decydującą: znowelizowano Prawo Atomowe, przyjęto tzw. Ustawę inwestycyjną oraz Zestaw rozporządzeń.  Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na dostawę technologii pierwszego polskiego bloku elektrowni jądrowej.

Obraz25

Wobec praktycznie braku specjalistów młodego i średniego pokolenia, kraj potrzebuje intensywnej edukacji w tej dziedzinie. Stanowi to gwarancję odpowiedniego zatrudnienia absolwentów.

Obraz26

Kontrakty zagraniczne – każdy ze studentów będzie miał możliwość praktyk przemysłowych na zagranicznych instalacjach jądrowych.