ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Silników Lotniczych / Badania

Badania

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

 • Silniki rakietowe
  • chemiczne zasilane stałym materiałem pędnym;
  • chemiczne zasilane ciekłym materiałem pędnym – mono i bi-propellant;
  • niechemiczne gazowe: cold gas, resistojet;
  • ekologiczne rakietowe materiały pędne;
  • ablacyjny system ochrony termicznej;
 • Silniki tłokowe
  • katalityczne układy oczyszczania spalin;
  • niekonwencjonalny silnik beczkowy;
  • wtrysk paliw gazowych i ciekłych;
 • Badania podstawowe spalania i detonacji
  • zapłon, propagacja i gaszenie płomieni i detonacji;
  • bezpieczeństwo wodorowe;
  • parametry palności paliw ciekłych i gazowych;
  • proces samozapłonu ciekłych, rakietowych materiałów pędnych
 • Modelowanie komputerowe spalania i detonacji
  • silniki tłokowe – przepływy, spalanie, wtrysk paliwa;
  • fale deflagracyjne i detonacyjne, DDT;
  • palniki;
  • napędy odrzutowe
 • Badania eksperymentalne procesu spalania detonacyjnego
  • badania eksperymentalne podstawowych parametrów detonacji
  • badania eksperymentalne rakietowych silników detonacyjnych RDE
  • badania eksperymentalne odrzutowych silników detonacyjnych RDE (air breathing)

Laboratoria badawcze ZSL:

 • Tłokowych silników beczkowych – dr inż. Paweł Mazuro
 • Modelowania komputerowego silników tłokowych – dr inż. Łukasz Kapusta
 • Napędów detonacyjnych – dr hab.inż. Jan Kindracki, prof.uczelni
 • Fal uderzeniowych i detonacji – dr inż. Wojciech Rudy
 • Badania paliw – dr inż. Wojciech Rudy
 • Silnika turbowałowego GTD-350 – dr hab.inż. Marian Gieras, prof.uczelni
 • Małych silników odrzutowych - dr hab.inż. Marian Gieras, prof.uczelni
 • Diagnostyki laserowej – dr inż. Łukasz Kapusta
 • Napędów rakietowych – dr inż. Łukasz Mężyk
 • Modelowania komputerowego spalania i detonacji – dr inż. Mateusz Żbikowski

Krajowe projekty badawcze

Lp. Projekt Rodzaj Kierownik Lata realizacji
1 Wykorzystanie komputerowej tomografii pojemnościowej w badaniach komór spalania silników turbino-odrzutowych. KBN PB1588/T12/2004/26 Dr inż. Z. Gut 2004-2006
2 Badania modelowe silnika odrzutowego o ciągłym spalaniu detonacyjnym

MNISW

1831/T12/2005/29

Prof. P. Wolański 2005-2008
3 Badanie dynamiki rozpylania pyłów osiadłych przez propagującą falę uderzeniową i w ciągłym przepływie powietrza

MNiSW

0719/T02/2006/31

Prof. R. Klemens 2006-2009
4 Badania silnika o zapłonie iskrowym wyposażonego w nowy system spalania z półotwartą komorą spalania

MNiSW

1136/T02/2003/30

Dr inż. T. Leżański 2006-2009
5 Symulacje numeryczne procesu detonacji w silniku wykorzystującym wirującą detonację MNISW PBS 84/SIN/2006/02 Dr inż. Z. Gut 2006-2009
6 Konstrukcja 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów równoległych do osi wału silnika KBN R10 045 03  Rozwojowy Prof. A. Teodorczyk 2007-2009
7 Opracowanie typoszeregu aktywnych superszybkich systemów tłumienia wybuchów przemysłowych

MNISW-rozwojowy

0532/R/2/T02/07/02

Prof. R. Klemens 2007-2010
8 Fizyczny proces formowania gradientowych wielowarstwowych powłok metodą detonacyjną na podłoża tytanowe i stali niskowęglowej

MNiSW

0245/B/T02/2007/33

Dr inż. P. Oleszczak 2007-2010
9 System Pojemnościowej Tomografii Komputerowej do wizualizacji płomieni NCBiR NR06-0002-04/2008 rozwojowy Prof. P. Wolański 2008-2011
10 Modelowanie spalania w skali podsiatkowej metody LES w silnikach HCCI

N N509 082437

Badawczy własny NCN

Prof. A.Teodorczyk 2009-2011
11 Badania eksperymentalne wirującej detonacji w komorze zasilanej mieszaniną hybrydową MNiSW 0838/B/T02/2009/37 Dr inż. J. Kindracki 2009-2012
12 Określenie parametrów „flash point” i „explosion point”dla wybranych paliw ciekłych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo magazynowania i transportu tych paliw

NCBiR 0968/R/T02/2010/10

Badawczy rozwojowy

Prof. A. Teodorczyk 2010-2013
13 Popularyzacja osiągnięć nauki polskiej i swiatowej w zakresie w zakresie przyszłościowych trendów w procesach spalania w silnikach tłokowych NCBiR POKL UDA-POKL.04.02.00-00-085/09-00 Mgr. inż. P. Ćwikowski/Prof. A. Teodorczyk 2010-2013
14 Skuteczna ochrona przed wybuchem KOMAG Prof. R. Klemens 2010-2013
15 Analiza procesu spalania w nowym systemie spalania do silników o zapłonie iskrowym przy zastosowaniu maszyny pojedynczego sprężu silnika wizualizacyjnego i produkcyjnego

MNiSW/NCN

4777/B/T02/2010/38

Dr inż. T. Leżański 2010-2013
16 Badania, ocena i opracowanie zasad ograniczenia zagrożeń w procesach samozapłonu mieszanin metanowo-wodorowo- powietrznych

NCBiR

Program Wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”

Prof. A. Teodorczyk 2011-2013
17 Badanie nieustalonych procesów wymiany ciepła w urządzeniach o małych wymiarych

NCN

UMO-2011/03/N/ST8/05367

Dr inż. Ł. Mężyk 2012-2014
18 Badania eksperymentalne komory spalania z wirującą detonacją do napędu turbiny gazowej

NCN SONATA

 

Dr inż. J. Kindracki 2013-2016
19 Wykorzystanie Pojemnościowej Tomografii Komputerowej do monitorowania przeływu strumienia masy roślinnej dla potrzeb mapowania plonów NCBiR PBS PBS2/A8/18/2013 Dr inż. Z. Gut 2013-2016
20 Badania zjawiska parowania i mieszania podczas wtrysku paliwa w warunkach nadkrytycznych oraz gwałtownego wrzenia

NCN

Projekt badawczy

Prof. A. Teodorczyk 2013-2016
21 Badanie procesu termicznego rozkładu nadtlenku wodoru (H2O2)

NCN OPUS6

UMO-2013/11/B/ST8/04431

Prof. P. Wolański 2014-2017
22 Badania wpływu stopnia jonizacji generowanego w procesie spalania na jakość obrazów w Pojemnościowej Tomografii Komputerowej NCN OPUS5 UMO-2013/09/B/ST8/01735 Dr inż. Z. Gut 2014-2017
23 Opracowanie i walidacja modelu laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet NCBiR PBS PBS3/A3/22/2015 Prof. P. Wolański 2015-2017
24 INTEX - Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych

NCBiR

DOBR-BIO4/052/13073/2013

Prof. A. Teodorczyk 2013-2016
25 Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7

NCBR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Prof. A. Teodorczyk 2015-2018
26 Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji - HIPERGOL

NCBiR

„Programy i projekty – obronność i bezpieczeństwo”

Dr hab. inż. J. Kindracki 2016-2020
27 Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej

NCBiR

PBS

Dr inż. P. Mazuro 2016-2020
28 Opracowanie projektu elementów układu wykonawczego dla sterów gazodynamicznych MESKO S.A. Dr hab. inż. J. Kindracki 2017-2018
29 Opracowanie i wykonanie demonstratorów układów wykonawczych dla sterów gazodynamicznych PB-1 i PB-2 MESKO S.A. Dr hab. inż. J. Kindracki 2018-2019
30 Catalyst bed for 1N Class HTP Thruster JAKUSZ SpaceTech Sp. Z o.o. - w ramach umowy z ESA Dr inż. Ł. Mężyk 2018-2020
31 Proces mieszania przegrzanej strugi cieczy w warunkach silnego przepływu ośrodka gazowego

NCN

OPUS 15

Prof. A. Teodorczyk 2019-2022

Europejskie projekty badawcze

Lp. Akronim Tytuł Program Kierownik Lata realizacji
1. SAFEKINEX SAFe and Efficient hydrocarbon oxidation processes by KINetics and Explosion eXpertise and development of computational process engineering tools FP5 Prof. P.Wolański 2002-2006
2. HYSAFE Safety of Hydrogen as an Energy Carrier FP6 Network of Excellence Prof. A. Teodorczyk 2004-2008
3. ECO-Engines Energy Conversion in Engines FP6 Network of Excellence Prof. A. Teodorczyk 2004-2006
4. BEAUTY Bio-Ethanol Engine for Advanced Urban Transport by Light Commercial Vehicle & Heavy Duty FP7 Prof. A. Teodorczyk 2009-2010
5. DETHYD Detonations in Partially Confined Layers of Hydrogen-air mixtures FP7 Prof. A. Teodorczyk 2010-2011
6. GENFUEL Addressing fundamental challenges in the design of new generation fuels FP7 Marie Curie Action Prof. A.Teodorczyk 2013-2017
7. KNOCKY Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines HORIZON 2020 Dr Ł Kapusta 2015-2019

Międzynarodowe projekty badawcze

Lp. Projekt Kierownik Lata realizacji
1. Experiments on turbulent combustion of hydrogen-air mixtures and possible DDT in a confined channel, SHIMIZU Corp. Japonia Prof.A.Teodorczyk 2006
2. P&W - Testowanie układu elektrod do wizualizacji 3-D Prof. P. Wolański 2006-2007
3. P&W - Eksperymentalne badania 3-D Pojemnościowej Tomografii Komputerowej Prof. P. Wolański 2009
4. ESMO - Europejski Studencki Księżycowy Orbiter-European Satellite Moon Orbiter Dr inż. A. Kobiera 2009-2013
5. PECS - Gazowy rezystancyjny silnik korekcyjny dla sztucznych satelitów średnich rozmiarów Dr inż. A. Kobiera dr inż Ł. Mężyk 2009-2013
6. PECS - Rozwój i poprawa edukacji studentów w dziedzinie technologii kosmicznej na Politechnice Warszawskiej Prof. P. Wolański 2009-2016
7. P&W - Eksperymentalne badania 3-D Pojemnościowej Tomografii Komputerowej Prof. P. Wolański 2010
8. P&W - Electrical Capacitance Tomography Prof. P. Wolański 2011
9. P&W Canada - Experimental Research on 2-D Electrical Capacitance Tomography for Annular Combustor Prof. P. Wolański 2011-2013
10. ASTRIUM - Studium warunków wymiany ciepła w silniku wykorzystującym zjawisko wirującej detonacji Prof. P. Wolański 2011-2014
11. P&W - Wpływ temperatury na zmianę sygnału oraz określenie wytycznych dla konstrukcji elektrod Prof. P. Wolański 2013
12. RangEx - Investigations of Homogeneous Charge Compression Ignition in an innovative barrel engine, Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Program Dr inż. P. Mazuro 2014-2017
13. PWSat2-Launch - umowa z ESA - Europejską Agencją Kosmiczną Mgr inż. I. Uwarowa 2016-2019

 

Tabelka

Opis parametrów technicznych stanowiska badawczego „hamownia silnika turbinowego”

Opis parametrów technicznych stanowiska badawczego  „hamownia silnika turbinowego”.

Silnik turbinowy śmigłowcowy GTD 350 przeznaczony do pracy w zespole napędowym śmigłowca PZL Mi-2