ITC / Ogłoszenia ITC / Archiwum ogłoszeń / Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane

Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, Poz. 1278)

Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą starać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Patrz też "Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/