ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa

Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa

Izolacje akustyczne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Metody kojarzenia systemów chłodniczych i grzewczych (Pinch Point Technology). Elementy kriogeniki przemysłowej i medycznej. Zamrażanie żywności. Urządzenia chłodnicze kaskadowe i autokaskadowe. Układy chłodnicze pośrednie: z wodą lodową, solankowe. Zagadnienie Stefana (krzepnięcie i topnienie). Rury cieplne. Zawiesiny lodowe. Chłodzenie natryskowo-wyparne.
Literatura
  • Handbook ASHRAE 2001.