ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Technologie Spożywcze

Technologie Spożywcze

Suszarnictwo; rozwiązania techniczne i obliczenia podstawowe. Przemysł mięsny - technologia. Mleczarstwo: organizacja, przechowalnictwo, przetwórstwo. Przemysł owocowo - warzywny.