ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Laboratorium Chłodnictwa I

Laboratorium Chłodnictwa I

W ramach zajęć przeprowadza się bilanse energetyczne chłodziarek i pomp ciepła. Badanie chłodnicy powietrza i wizualizacji wrzenia w parowniku. Obsługa urządzeń chłodniczych. Badanie układu chłodniczego. Analiza procesu rektyfikacji okresowej. Własności materiałów termoelektrycznych.
Regulamin
 • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
 • Przedmiot jest prowadzony w formie: 3 godziny laboratorium tygodniowo.
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana.
 • Forma zaliczenia przedmiotu: wejściówki oraz sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.
 • W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich wejściówek i sprawozdań.
Treści merytoryczne przedmiotu
 • Komora chłodnicza;
 • Komora klimatyzacyjna ze zbiornikiem wody lodowej;
 • Automatyka chłodnicza;
 • Przepustnice wielopłaszczyznowe;
 • Rektyfikacja;
 • Napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym;
 • Odzyskiwanie czynników chłodniczych;
 • Budowa chłodziarek termoelektrycznych;
 • Suszenie owoców;
 • Wyznaczanie oporu cieplnego osadów w rurze wymiennika ciepła.
Pomocnicze pliki
Literatura