ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Automatyka i Sterowanie w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Ogrzewnictwie

Automatyka i Sterowanie w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Ogrzewnictwie

Liczba punktów ECTS: 3 (katalog)

Opis

Głównym oczekiwanym efektem kształcenia niniejszego kursu jest samodzielność studentów w zagadnieniach związanych z projektowaniem automatyki układów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przedmiot ma za zadanie najpierw nauczyć studentów samodzielnie budować proste oraz zaawansowane systemy sterowania, a dopiero potem pokazać dostępne rozwiązania na rynku.
Studenci specjalności „Chłodnictwo i Klimatyzacja” uczą się automatyzować urządzenia i małe instalacje na przedmiotach takich jak Teoria Chłodnictwa I,  Teoria Chłodnictwa II oraz Laboratorium chłodnictwa I. Dlatego przedmiot Automatyka i Sterowanie w Chłodnictwie, Klimatyzacji i Ogrzewnictwie skupia się jedynie na dużych instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Nie mniej jednak dwa pierwsze ćwiczenia laboratoryjne skupiają się na budowie małych systemów sterowania. Celem jest unaocznić studentom, z czego konkretnie układy są budowane. W części wykładowej studenci nauczą się identyfikować metody sterowania wszystkimi urządzeniami i podsystemami instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Nauczą się także poprawnie dobierać elementy wykonawcze do konkretnych zagadnień. Np. przy pomocy, jakich urządzeń kontrolować i regulować wilgotność, temperaturę czy ciśnienie.

Regulamin

 • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej.
 • Przedmiot jest prowadzony w formie: 1 godziny wykładu, 1 godzina laboratorium tygodniowo.
 • Forma zaliczenia przedmiotu: jedno kolokwium sprawdzające (w połowie semestru), zaliczenia z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, ocena członków grupy.
 • W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich wcześniej wymienionych zaliczeń cząstkowych.
Ćwiczenia laboratoryjne
Pliki do pobrania
Literatura
 • S. A. Andersen.: AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE. Wydawnictwo przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa 1964.
 • Ullrich Hans-Jürgen: TECHNIKA CHŁODNICZA. PORADNIK, IPPU MASTA, Gdańsk, 1998.
 • M. Łapiński, K. Kostyrko, W. Włodarski: NOWOCZESNE METODY POMIARU I REGULACJI WILGOTNOŚCI. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 19684.
 • Kabza Zdzisław, Kostyrko Krystyna, Zator Sławomir, Łobzowski Andrzej, Szkolnikowski Wojciech: REGULACJA MIKROKLIMATU POMIESZCZENIA, PAK, Warszawa, 2005.
 • Andrzej Wesołowski, Feliks Dworski.: AUTOMATYZACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1984
 • Bernard Zawada.: UKŁADY STEROWANIA W SYSTEMACH WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2006.
 • Materiały dostarczone przez wykładowcę
Prerekwizyty
 • Podstawy Automatyki i Sterowania I