ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Czynniki Robocze Chłodnictwa

Czynniki Robocze Chłodnictwa

Tematyka: Czynniki wykorzystywane w chłodnictwie, ogrzewnictwie i klimatyzacji. Podział czynników chłodniczych i chłodziw. Właściwości poszczególnych czynników, aspekty prawne i ekologiczne ich stosowania.
Literatura