ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku / Dydaktyka / Perspektywiczne Technologie Chłodnicze

Perspektywiczne Technologie Chłodnicze

Liczba punktów ECTS: 2 (katalog)
Celem przedmiotu jest przedstawienie technologii chłodniczych, które dopiero co zaczynają zdobywać rynek komercyjny. Są to technologie chłodzenia termoakustycznego, chłodzenia magnetycznego oraz chłodzenia próżniowego. Dodatkowo omawiane będą zagadnienia rurek ciepła, które coraz częściej są wykorzystywane w technikach związanych z chłodnictwem.
Szczegółowy harmonogram zajęć
 • historia termoakustycznych urządzeń chłodniczych;
 • urządzenia chłodzące Stirlinga;
 • rury pulsacyjne;
 • termoakustyczne urządzenia chłodnicze z falą stojącą;
 • termoakustyczne urządzenia chłodnicze z falą biegnącą;
 • chłodzenie próżniowe;
 • kolokwium I;
 • chłodnicze urządzenia magnetyczne, cz. 1;
 • chłodnicze urządzenia magnetyczne, cz. 2;
 • chłodnicze urządzenia magnetyczne, cz. 3;
 • chłodnicze urządzenia magnetyczne, cz. 4;
 • rurki ciepła, cz. 1;
 • rurki ciepła, cz. 2;
 • kolokwium II.
Regulamin
 • W czasie zajęć studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu studiów obowiązującego na Politechnice Warszawskiej;
 • Przedmiot jest prowadzony w formie: 1 godzina wykładu, 1 godzina ćwiczeń tygodniowo;
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i kontrolowana;
 • Forma zaliczenia przedmiotu: dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru).
 • W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów.
 • Dla osób, które nie zaliczą kolokwiów sprawdzających przewidziane jest jedno kolokwium dodatkowe na koniec semestru.
Literatura
 • Materiały dostarczone przez prowadzących;
Wymagania wstępne
 • Znajomość podstawowych prawo- i lewo-bieżnych obiegów termodynamicznych;