ITC / News / Aktualności MEiL / Aerodynamika 2

Aerodynamika 2

Kolokwium z Aerodynamiki 2 oraz czwartkowy wykład zostały przełożone na wtorek 20 grudnia na godzinę 10:00.

12.12.2011 20:18
20.12.2011 21:17