ITC / News / Aktualności MEiL / Akredytacja kierunku ENERGETYKA

Akredytacja kierunku ENERGETYKA

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych oraz European Network for Accreditation of Engineering Education w uznaniu wysokiej jakości kształcenia udzieliła akredytacji kierunkowi ENERGETYKA prowadzonemu na Wydz. MEiL.

28.10.2015 19:38
05.11.2015 20:17