ITC / News / Aktualności MEiL / Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics

Studentów studiów magisterskich anglojęzycznych specjalności Power Engineering oraz Nuclear Power Engineering informujemy, że został uruchomiony przedmiot Computational Fluid Dynamics.

09.03.2016 14:53
17.03.2016 15:17