ITC / News / Aktualności MEiL / Decyzje (pozytywne i negatywne)

Decyzje (pozytywne i negatywne)

dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe oraz artystyczne

13.12.2016 12:01
21.12.2016 13:17