ITC / News / Aktualności MEiL / Dzień - zamiana

Dzień - zamiana

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2017 Rektora  PW  z  dnia  20 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akad. 2017/2018 - §1 ust. 3:

  • w dn. 4.01.2018 (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.
19.12.2017 15:07
27.12.2017 15:17