ITC / News / Aktualności MEiL / Godziny dziekańskie

Godziny dziekańskie

W związku ze spotkaniem wigilijnym w dniu 19.12.2016 r. ustalam godziny od 1200 do 1400 czasem wolnym od zajęć dydaktycznych.

07.12.2016 14:06
15.12.2016 14:17