ITC / News / Aktualności MEiL / Indywidualne Studenckie Granty Badawcze finansowane przez Lockheed Martin Konkurs II

Indywidualne Studenckie Granty Badawcze finansowane przez Lockheed Martin Konkurs II

Na podstawie umowy zawartej między Politechniką Warszawską a firmą Lockheed Martin Co, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW ogłasza konkurs na indywidualne studenckie granty badawcze finansowane z funduszy przekazanych przez firmę Lockheed Martin Co.

21.12.2015 10:37
29.12.2015 11:17