ITC / News / Aktualności MEiL / Informacja o stypendiach

Informacja o stypendiach

JM Rektor PW podpisał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2011/2012

23.09.2011 12:06
01.10.2011 12:17