ITC / News / Aktualności MEiL / Konkurs na stypendium dla uczestników studiów doktoranckich za publikacje naukowe z lat 2013-2016

Konkurs na stypendium dla uczestników studiów doktoranckich za publikacje naukowe z lat 2013-2016

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe z lat 2013-2016 dla uczestników studiów doktoranckich. Podania z wykazem publikacji i kopiami ich pierwszych stron (zgodnie z zapisami z Regulaminu) należy złożyć w Biurze Dziekana w wersji papierowej lub drogą elektroniczną (skan) na adres e- mail: dziekan@meil.pw.edu.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku.

15.11.2017 15:43
23.11.2017 16:17