ITC / News / Aktualności MEiL / Konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni

Konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni

Studium Języków Obcych uruchomiło konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni. Konsultacje są bezpłatne.

21.11.2016 16:12
29.11.2016 16:17