ITC / News / Aktualności MEiL / Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w badaniach nad bezzałogowymi systemami latającymi

Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w badaniach nad bezzałogowymi systemami latającymi

WARSZAWA, Polska, 2 września 2016 – Zespół badawczy z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej (PW) i firma Lockheed Martin dokonały udanej demonstracji technologii optymalizacji misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą BSP z samolotu załogowego. Pokaz stanowi kolejny kamień milowy współpracy badawczej Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w ramach zaawansowanego programu badań optymalizacji współdziałania różnych typów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących wspólną misję. Obecny etap badań związany jest z systemem zarządzania lotem bezzałogowymi statkami powietrznymi ze  stacji mobilnej. 

02.09.2016 09:55
10.09.2016 10:17