ITC / News / Aktualności MEiL / Odsetki za nieterminowe płatności

Odsetki za nieterminowe płatności

Dziekanat Wydziału MEiL informuje, iż zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej (art. 99 ust.1, ust.3) z dnia 27.07.2005r. oraz Prawem o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) z dniem 19.09.2011r. będą naliczane odsetki karne za nieterminowe płatności, dotyczące opłat za powtarzane przedmioty. Wysokość ustawowych odsetek wynosi obecnie 13% w stosunku rocznym (DZ.U. nr 220, poz. 1434).

08.08.2011 13:59
16.08.2011 14:17