ITC / News / Aktualności MEiL / Ogłoszenie o otwarciu konkursu Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE

W związku z podjęciem  przez Radę Wydziału MEiL PW uchwały (posiedzenie RW  z dn. 3 grudnia 2013 r.)  o utworzeniu studiów doktoranckich „Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” (skrót: INSPE) oraz przyznaniu dofinansowania w ramach projektuPWP. Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich Innovative Nuclear and Sustainable Power Engineering” Biuro Projektu informuje o otwarciu konkursu „Wykłady dla Studiów Doktoranckich INSPE”.

15.05.2014 11:49
23.05.2014 12:17