ITC / News / Aktualności MEiL / Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów (zgodnie z art. 33 ustawy USTAWAz dnia 11 lipca 2o14 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnościfinansowanych w perspektywie finansowej 2O14-202O)

05.07.2016 21:33
13.07.2016 22:17