ITC / News / Aktualności MEiL / Ogólnopolski konkurs - Konfrontacje 2013

Ogólnopolski konkurs - Konfrontacje 2013

Hasło przewodnie konkursu: "Dobre praktyki"
Organizator: Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”
Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

23.10.2013 15:58
31.10.2013 15:17