ITC / News / Aktualności MEiL / PKM III egzamin poprawkowy

PKM III egzamin poprawkowy

Informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III odbędzie się w terminach:

24.03.2015 13:00
01.04.2015 14:17