ITC / News / Aktualności MEiL / PKM3 Egzamin poprawkowy

PKM3 Egzamin poprawkowy

Informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu PKM III odbędzie się w terminach:

22.03.2017 14:00
30.03.2017 15:17