ITC / News / Aktualności MEiL / POLIMI_Italian Language Course_kurs włoskiego

POLIMI_Italian Language Course_kurs włoskiego

To Erasmus exchange students going to Milano/ Do studentów Erasmusa wybierający się do Mediolanu

Proszę zapoznać się z wiadomością poniżej:

25.06.2014 14:44
03.07.2014 15:17