ITC / News / Aktualności MEiL / Podania o powtarzanie semestru oraz przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

Podania o powtarzanie semestru oraz przedłużenie złożenia pracy dyplomowej

przyjmuje Dziekanat tylko do 13.10.2017r. (włącznie).

12.10.2017 09:47
20.10.2017 10:17