ITC / News / Aktualności MEiL / Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Praca w projekcie badawczym związanym z technologiami satelitarnymi

Tymczasowe stanowisko dla studentów w projekcie badawczym ONION - Operational Network of Individual Observation Nodes Program ramowy EU HORYZONT 2020

01.02.2016 09:55
09.02.2016 10:17