ITC / News / Aktualności MEiL / Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia wymagane dla projektowania, konstrukcji wytwarzania i eksploatacji obiektów balistycznych dla zastosowań cywilnych i militarnych. Jest on przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych II stopnia bez wskazania jednoznacznych kierunków studiów, przy czym warunkiem rekrutacji do programu jest zakwalifikowanie się na studia doktoranckie na dowolny (o przyjęciu kandydata już na Program IKD-TR decyduje Rada Programu IKD-TR w postępowaniu kwalifikacyjnym).

13.09.2017 22:15
21.09.2017 22:17